Дарек
Ош, ул. Разакова, 8
Сайт
Биз жөнүндө
Кинотеатр Семетей насчитывает более чем 40 летнюю историю работы. Кинотеатр «Кинобокс Семетей» снова был открыт 1 июня 2017 года. Это первый кинотеатр на Юге страны где все залы оснащены цифровым оборудованием ведущих мировых производителей Barco и Christie. Кинотеатр «Кинобокс Семетей» размещает 4 зала, все залы оборудованы системами воспроизведения видео в формате 3D. Звуковое оборудование Dolby 750, выдающей 7 канальный звук, а также зал с 11.1 канальным звуком Auro3D, благодаря которому создается эффект полного присутствия. Два больших зала вместимостью 168 посадочных мест, средний 110 мест и малый зал вмещает 52 места. Кроме того, зрителей порадуют специально оборудованные парны...

Кинотеатр Семетей насчитывает более чем 40 летнюю историю работы. Кинотеатр «Кинобокс Семетей» снова был открыт 1 июня 2017 года. Это первый кинотеатр на Юге страны где все залы оснащены цифровым оборудованием ведущих мировых производителей Barco и Christie.

Кинотеатр «Кинобокс Семетей» размещает 4 зала, все залы оборудованы системами воспроизведения видео в формате 3D. Звуковое оборудование Dolby 750, выдающей 7 канальный звук, а также зал с 11.1 канальным звуком Auro3D, благодаря которому создается эффект полного присутствия. Два больших зала вместимостью 168 посадочных мест, средний 110 мест и малый зал вмещает 52 места. Кроме того, зрителей порадуют специально оборудованные парными сиденьями «места для поцелуев». «Кинобокс Семетей» признан лучшим кинотеатром города Ош 2017 года на мероприятий «Браво Ош».

Биз тармакта

Пикирлер

Пикир - бул милдеттүү аргументация менен биздин сайттын башка колдонуучулары менен тажрыйбасын же таасирин бөлүшүүнү каалаган адамдардын пикири же баасы.

Жол берилбейт: уят-сыйытсыз лексиканы, коркутууларды же кемсинтүүлөрдү колдонуу; башка атаандаш компаниялар менен түздөн-түз салыштыруу; компанияны жана\же анын кызиат көрсөтүүлөрүн кемсинткен негизсиз билдирүүлөр; четтик интернет-ресурстарга шилтемелерди жайгаштыруу; жарнама жана өз өзү жарнамалоо.

email киргизиңиз:
Сиздин e-mail сайтта көрсөтүлбөйт
же Автрризацияланыңыз , пикир жазуу үчүн
Пикир:

Фото жүктөө: